Anunturi

Anunț!
Luni, 01.04.2024, elevii claselor Pregătitoare-IV, secția germană vor avea zi liberă cu ocazia sărbătoririi Paștelui Catolic.
Orele vor fi recuperate conform programului din anexă.

Program recuperare 01.04.2024 Preg-IV B

 

 

Eveniment Proiect EduAccces 11 decembrie 2023

Anunț privind achiziția de materiale consumabile

Anunț privind achiziția de materiale consumabile
Data publicării 5/12/2023
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: furnizare materiale consumabile
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: furnizare
V. Cod și denumire CPV: 30199000-0 – articole de papetărie și alte articole de hârtie, 30192000-1
– accesorii de birou
VI. Valoare estimată: 3.257,11 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să
achiziționeze materiale consumabile necesare pentru buna implementare a activităților proiectului
Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea
Sibiului, finanțat conform contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023.
VIII. Specificații tehnice minime:
1. Hârtie xerox, format A4 x 3 topuri;
2. Pixuri personalizate, culoare albastră x 40 buc;
3. Agende personalizate, format A5, nr. pagini 352 x 35 buc;
4. Clipboard, format A4 x 35 buc;
5. Toner imprimantă, compatibil cu imprimantă model Brother MFC-L2712 DW x 2 buc;
6. Perforator 20/25 coli x 3 buc;
7. Capsator, 40 coli x 3 buc;
8. Flipchart, 70 x 100 cm x 1 buc;
9. Hârtie flipchart, 70 x 100 cm x 1 set;
10. Stick memorie USB, 64 gb x 40 buc.
IX. Condiții referitoare la contract: materialele consumabile vor fi furnizate în termen de 30 de zile
de la data semnării contractului de furnizare de către ambele părți.
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
materialele ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmită o ofertă de
preț pentru materialele solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com
în perioada: 5.12.2023 – 7.12.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

Anunț servicii consultanta management

Anunț privind servicii de consultanță privind managementul de proiect
Data publicării 16/10/2023
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: Servicii de consultanță în managementul de proiect
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: prestări servicii
V. Cod și denumire CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management
VI. Valoare estimată: 7422.15 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să contracteze
servicii de consultanță în managementul de proiect pentru buna implementare a activităților proiectului
Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea
Sibiului, finanțat conform contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023.
VIII. Specificații tehnice minime:
– Serviciile de consultanță în managementul de proiect vor include consultanță în vederea
întocmirii dosarelor de achiziții, a cererilor de transfer și a dosarelor solicitate la justificarea
efectuării plăților, a notificărilor cu privire la modificările intervenite pe parcursul
implementării proiectului.
IX. Condiții referitoare la contract: serviciile se vor presta de la data semnării contractului de
consultanță de către ambele părți, până la finalizarea proiectului, respectiv 25.06.2024
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
serviciile ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmită o ofertă de
preț pentru serviciile solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com
În perioada: 16.10.2023 – 18.10.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

📅13.10.2023

Anunț privind achiziția de echipamente IT

Anunț privind achiziția de echipamente IT
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Data publicării 13/10/2023
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: furnizare echipamente IT
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: furnizare
V. Cod și denumire CPV: 30213100-6 – computere portabile; 30232110-8 – imprimante laser
VI. Valoare estimată: 3,633.00 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să
achiziționeze echipamente IT necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului Creșterea
accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea Sibiului,
finanțat conform contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023. Echipamentele sunt necesare derulării
activității curente a corului, urmând a fi folosite ca suport pentru materialele audio necesare sau pentru
realizarea materialelor de studio pentru membrii corului.
VIII. Specificații tehnice minime:
1. Laptop – procesor tip I3, model procesor 1215U, capacitate memorie: 8GB, tip memorie DDR4,
frecvență 3200 MHz, hard disk stocare tip SSD, capacitate SSD 256 GB, sistem operare
Windows 11 Pro Educational preinstalat sau echivalent, software licențiat Office preinstalat
sau echivalent. Garanție laptop minim 2 ani.
2. Imprimantă multifuncțională – tehnologie printare laser, mod printare monocrom, funcții
principale: printare, scanare, copiere, fax, format general imprimantă A4, viteză printare
monocrom între 15 ppm – 30 ppm, printare față-verso (duplex) automat, rezoluție scanare: 600
x 2400 Dpi; 600 x 600 Dpi; 19200 – 19200 Dpi; viteză de copiere monocrom: 30 ppm, rezoluție
copiere (Dpi) 600 x 600. Garanție minim 2 ani.
IX. Condiții referitoare la contract: termen de livrare 10 zile de la comanda fermă.
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
bunurile ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmit o ofertă de preț
pentru produsele solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com în
perioada: 13.10.2023 – 17.10.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

Anunț servicii închiriere sistem audio

Anunț privind închiriere sistem audio
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Data publicării 13/10/2023
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: Închiriere sistem audio
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: servicii
V. Cod și denumire CPV: 79952000-2 (Servicii pentru evenimente)
VI. Valoare estimată: 7500 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să închirieze
sistem audio necesar pentru buna desfășurare a activităților proiectului Creșterea accesului la cultură
în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea Sibiului, finanțat conform
contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023. Echipamentele sunt necesare derulării celor șase
spectacole desfășurate până în luna iunie 2024. Pentru fiecare spectacol, durata închirierii va fi de
aproximativ 2 ore. Cel care închiriază echipamentul va asigura transportul și manipularea acestuia, îl
va pune în funcțiune și va asigura sonorizarea pe perioada desfășurării spectacolelor.
VIII. Specificații tehnice minime: – –
Punerea la dispoziție a unui sistem audio format din: 4 boxe, 2 topuri hls 20, 2 bași, 4
microfoane, stative boxe, stative microfon, huse și cablurile aferente
Serviciile includ transportul, manipularea și punerea în funcțiune a sistemului audio la sediul
beneficiarului, precum și asigurarea sonorizării pe perioada desfășurării a 6 spectacole, fiecare
având o durată aproximativă de 2 ore.
IX. Condiții referitoare la contract: termen de prestare 10 zile de la comanda fermă.
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
serviciile ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmită o ofertă de
preț pentru serviciile solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com
în perioada: 13.10.2023 – 17.10.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

Anunț servicii foto-video

Anunț privind servicii foto-video
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Data publicării 13/10/2023
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: Servicii foto-video
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: prestări servicii
V. Cod și denumire CPV: 79961000-8 Servicii de fotografie; 92100000-2 Servicii de
cinematografie și servicii video
VI. Valoare estimată: 7583.52 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să contracteze
servicii foto-video pentru buna desfășurare a activităților proiectului Creșterea accesului la cultură în
zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea Sibiului, finanțat conform
contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023. Serviciile vor fi prestate în cadrul celor șase spectacole
desfășurate până în luna iunie 2024. Pentru fiecare spectacol, durata desfășurării va fi de aproximativ
2 ore.
VIII. Specificații tehnice minime: – –
Servicii filmare audio-video cu o cameră video mobilă/ fixă, la o rezoluție de 4K, pe tot
parcursul desfășurării fiecărui spectacol, în intervalul orar stabilit, cu echipament adecvat, astfel
încât să poată fi realizate și livrate fișiere audio-video cu rezoluție FullHD (1920x1080p),
format cadre 16:9, fără erori de încadrare, de claritate, de luminozitate, de culoare, cu sunet
clar, inteligibil.
Servicii fotografiere in stil foto- jurnalistic și editare fotografii, minim 50 fotografii pe
eveniment, editate și livrate cu următoarele caracteristici: format JPEG, rezoluție minimă 12
Mpx, calitate (încadrare corecta, claritate, luminozitate, contrast, fără pete). Calupul de poze
livrate trebuie să conțină imagini cu momentele cheie din timpul evenimentului –
Servicii montaj videoclip de promovare,videoclip cu fundal sonor cu durata de pana la 4 minute.
Montaj realizat la o rezoluție FullHD -1920x1080p la minim 23,976 fps.
Toate costurile necesare pentru realizarea serviciilor solicitate (manoperă, echipamente, cabluri,
resurse umane etc.) vor fi incluse în prețul ofertei.
Fotografiile și filmările brute se vor transmite în format digital prin intermediul site-urilor de
transfer date, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea evenimentului. În termen de 3 zile
lucrătoare de la predarea materialului brut, responsabilii din partea Autorității Contractante vor
transmite cadrele selectate (momentele cheie) si varianta de fundal sonor cu tematica agreata pentru
realizarea videoclipului. In termen de 20 zile lucrătoarea de la transmiterea cadrelor si a coloanei
sonore, prestatorul va preda videoclipul.
În termen de 25 zile lucrătoare de la finalizarea evenimentului, vor fi predate autorității
contractantante toate fotografiile editate. Livrarea acestora, în format digital se va face prin site-uri de
transfer de date (cloud) la rezoluție FullHD, codec MP4 (x264). Recepția serviciilor foto-video se va
consemna într-un proces verbal, iar factura se va emite în baza procesului verbal de recepție semnat de
ambele părți.
Corespondenta dintre autoritatea contractanta si prestatorul de servicii se va realiza telefonic si prin
intermediul poștei electronice.
Ofertanții vor preciza, în cadrul ofertei tehnice: personalul care prestează serviciile, modelul
echipamentelor folosite și metodologia de lucru conform cerințelor minime solicitate.
IX. Condiții referitoare la contract: termen de livrare 10 zile de la comanda fermă.
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
serviciile ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmit o ofertă de
preț pentru serviciile solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com
în perioada: 13.10.2023 – 17.10.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

Anunț broșuri informative și afișe

Anunț privind tipărirea broșurilor informative și a afișelor
Nr. Contract PNRR 157/PNRR/24.04.2023 din componenta I5-2
Data publicării 13/10/2023
Proiect Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul
Miercurea Sibiului – cod proiect 126
I. Achizitor:
Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului
Sediul: Județul Sibiu, orașul Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu, nr. 793, cod poștal 557150
Cod de Identificare Fiscală: 4624937
Email: lmiercurea@yahoo.com
II. Denumire contract: tipărire broșuri informative și afișe
III. Tip anunț: achiziție directă
IV. Tip contract: servicii
V. Cod și denumire CPV: 22100000-1 cărți, broșuri și pliante tipărite
VI. Valoare estimată 1235,00 lei fără T.V.A.
VII. Descriere contract: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului dorește să tipărească
broșurile informative și afișele necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului Creșterea
accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural în orașul Miercurea Sibiului,
finanțat conform contractului PNRR 157/PNRR/24.04.2023. Broșurile și afișele sunt necesare pentru
promovarea proiectului și a activităților corului.
VIII. Specificații tehnice minime:
1. Broșură informativă, 4 pagini, copertă, finisare, capsare, manoperă editare grafică x 100 buc
2. Afiș format A3, print color, suport hârtie DCL 200g x 10 bucăți
IMPORTANT!
Materialele de promovare trebuie să respecte manualul de identitate vizuală PNRR disponibil la
link – https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf
IX. Condiții referitoare la contract: termen de livrare 10 zile de la comanda fermă.
X: Condiții de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a furniza
bunurile ce fac obiectul prezentului anunț. Operatorii economici care doresc să transmit o ofertă de preț
pentru produsele solicitate o vor transmite la următoarea adresă de mail: lmiercurea@yahoo.com în
perioada: 13.10.2023 – 17.10.2023, orele 16.00. Cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii și sunt
menționate în prezentul anunț. Oferta va conține obligatoriu date și informații referitoare la îndeplinirea
cerințelor tehnice și propunerea financiară care va fi întocmită în lei fără TVA. Valabilitatea ofertei
este de minim 30 zile.
XI. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
XII. Informații suplimentare: –
Reprezentant legal
Director
Dobrin Elena Alina

📅04.10.2023

Eveniment Proiect EduAcces

CristinaTudor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *